Om Kreatewa

Kreatewa Ewa Rosendahl


Kreatewa är ett enmansföretag som startade i Jönköping våren 2014. Det handlar bland annat om att erbjuda personliga föredrag/livsberättelser gärna också en dialog med deltagarna. Det kan vara dag eller kvällstid, hel eller halvdagar, allt utifrån behov och önskemål. Ledarutbildning, Kickoff, Inspirationsföredrag och föreningsutveckling inom ideella sektorn kan också erbjudas.

Min bakgrund

Under mina första yrkesverksamma år arbetade jag med barn och unga. Till att börja med inom EFS (evangeliska fosterlandsstiftelsen) sen i tre olika församlingar inom Svenska Kyrkan, Mellan åren 1990-2013 tjänstgjorde jag som folkbildare inom Sensus studieförbund. Där jobbade jag med att anordna kulturprogram, studiecirklar, kurser, galor och olika projekt. Dessutom utbildade jag under många år cirkelledare, vuxendialogledare och höll styrelseutbildningar för bland annat ideella styrelseledamöter. Ett av de mer spännande projekten var: Svenska Kyrkan öppnar Portarna, i samarbete med Luleå stift.

Under ett år fick jag tjänstledigt från Sensus för att arbeta inom Piteå kommun med ett antidrogprojekt som gick under namnet: Trygga Piteå.

Under mina år inom folkbildningen fick jag också många internutbildningar som: processledarutbildning, UGL (Utbildning Grupp Ledare), VuxenDialogutbildning, Cirklledarutbildning, projekledarutbildning mm